Imp. Caesar M.Aurelius Antoninus Aug. 1
                   (Varius Avitus)
           -Elagabalus- (Heliogabalus)
 

Geb. ca. 203/04.
Overl. 11-3-222.

Zoon van Sex.Varius Marcellus 2
en van Julia Soaemias Bassiana. 3

Keizer 14 Mei 218 – 13 Maart 222. 7
 
 

Huwde 1:
na Juli 219 Julia Cornelia Paula 4,
dochter van Julius Cornelius Paulus,
praefectus praetorio onder Severus Alexander.

   Scheiding in 220.

Huwde 2:
vroeg in 221 met de Vestaalse maagd Julia Aquila Severa,
dochter van Q. Julius Aquilius.


Huwde 3:
in Juli 221 met Annia Faustina 5,
dochter van Tiberius Claudius Severus Proculus, consul 200,
en Plautia Servilla 6, dochter van Aurelia Fadilla en

Marcus Peducaeus Plautius Quintillus, consul 177.


    Scheiding later in 221.

 
   
Huwde 4:
wederom met Julia Aquila Severa.
 
 
   
Functies:

Consul 218 i.p.v. Macrinus; consul II, 219;
consul III, 220; consul IV, 222.
 
 

Kort overzicht van Elagabalus’ belevenissen.

Om zijn aanspraak op de troon te verstevigen verklaarde zijn grootmoeder

Julia Maesa (zuster van Julia Domna, Caracalla’s moeder)

dat hij de natuurlijke zoon was van Caracalla.
Elagabalus werd (gesteund door de legioenen in het oosten)
in Mei 218 door de senaat uitgeroepen tot keizer.

De winter van 218-219 bracht hij door in Nicomedia in Bithynia,
waarna hij in Juli 219 in Rome aankwam.
Hij was de erfelijk-opvolger priester van de god Elagabalus te Emesa in Syria.
(Er is geen bewijs dat hij tijdens zijn leven Elagabalus werd genoemd.)
Als keizer droeg hij de titel: sacerdos amplissimus Dei Solis Elagabali en
achtte die hoger dan die van pontifex maximus.
Door de veranderende gezindheid van de soldaten adopteerde hij
(op 26 Juni 221) zijn neef Alexander, zoon van Julia Avita Mamaea,
de jongste dochter van Julia Maesa en Gessius Marcianus,
na diens adoptie genoemd: M.Aurelius Severus Alexander.

In Maart 222 werden Elagabalus en zijn moeder, Julia Soaemias,

door de praetorianen gedood,
en Alexander Severus werd tot keizer uitgeroepen.

(Hist. Aug., Antoninus Heliogabalus; Cassius Dio 80; Herodianus 5.)
 

 
Noten (Er is geen volledigheid betracht in deze noten)  
 
1.

ILS 467
b.f.1[imp.] Caes.divi Antonini filio divi Severi nepoti [M.Aure]l. Antonino Pio Fel.Aug.,trib.potest.,cos.2, procos.,p.p.,domino indulgentissimo,dicatissima numini eius metropolis Ancyranorum [per] L.Egnatium Victorem Lollianum3,leg.eius pr.pr.M.p.iii.1. ----
 ■ 1.Bona Fortuna 2.a.218. 3.legatus Pannoniae sup.a.207,

      leg.Bithyniae et Ponti, corrector Achaiae,

      praeterea sodalis Antoninianus. 

Terug naar tekst

 
   
2.

ILS 478
Sex.Vario Marcello1 proc.aquar.2C.3,proc.prov.Brit.CC4,proc.rationis privat.CCC5,vice praeff.pr.et urbifuncto6,c.v.7,praef.aerari militaris, leg.leg.iii Aug.praesidi provinc.Numidiae,Julia Soaemias Bassiana c.f.8cum filis marito et patri amantissimo.
 ■ Velitris sarcophagus marmoreus,est museo Vaticano.

      1.pater imp. Elagabali.(Dio 78.30) mortuum esse ante imperium filii.

      2.proc.aq. (198-209 imperantibus Severo et Caracalla,Geta etiamtum

      Caesare i.e.198-209. 3.Centenario. 4.Ducenario. 5.Trecenario.

      6.vice praef.praet. et urbi functo. 7.Clarissimo viro :

      ita significatur adlectio in senatum.  8.Clarissima femina.
  
Terug naar tekst

 
   
3.

Julia Soaemias Bassiana (180 – 11 Maart 222) dochter van Julia Maesa

en Julius Avitus, keizerin van 218-222.

Zij was de zuster van Julia Mamaea; hun oom was keizer Septimius Severus.  Terug naar tekst

 
   
4.

In 219 had Julia Maesa (zuster van keizerin Julia Domna),
het huwelijk gearrangeerd tussen Julia Cornelia Paula en haar kleinzoon Elagabalus.
Begin 220 beeindigde Elagabalus het huwelijk en ontnam Paula haar titel van Augusta.


ILS 477
Juliae Corneliae Paulae Aug.1 d.d.
 ■ Trebulae (Treglia) prope Capuam. 1.Uxor fuit Elagabali. 
Terug naar tekst

 
   
5.

Annia Faustina was eerder gehuwd met Pomponius Bassus
(waarschijnlijk identiek aan de Bassus die consul was in 211),
deze was mogelijk de zoon van C.Pomponius Bassus Terentianus, consulsuff.ca.193.
Bassus werd voorafgaande aan het huwelijk van zijn vrouw

met Elagabalus door deze ter dood gebracht.

Faustina’s grootouders van vaderskant waren

Annia Aurelia Galeria Faustina en Gn.Claudius Severus Arabianus,

consul 167; deze is mogelijk identiek aan Claudius Severus, consul II in 173.
Van moederskant waren het Aurelia Fadilla en

M.Peducaeus Plautius Quintillus, consul 177.
Haar beiden grootmoeders waren zusters van elkaar en dochters

van keizer Marcus Aurelius en Faustina minor.  Terug naar tekst

 
   
6.

Plautia Servilla, dochter van Aurelia Fadilla en

M. Peducaeus Plautius Quintillus, was een nicht aan moederskant

van haar echtgenoot Severus Proculus.  Terug naar tekst

 
   
7.

Berekeningen verschillen hier en daar enkele dagen.
16 Mei 218 tot 11/12 Maart 222 behoort ook tot de mogelijkheden. 
Terug naar tekst