Bijzettingen in het mausoleum van Augustus
 

In 28 v. Chr. liet keizer Augustus op het Marsveld aan de oever van de

Tiber een mausoleum bouwen bedoeld om tezijnertijd de stoffelijke

resten van zichzelf en van zijn familieleden tot laatste rustplaats te

dienen. Het tot dan toe grootste mausoleum in Rome had een met wit

marmer beklede ronde basis met een doorsnede van ca. 89 meter en

een hoogte van 12 meter. De binnenruimte bestond uit meerdere

concentrische gangen rond een centrale grafkamer. De centrale

grafkamer bevatte waarschijnlijk de as-urnen van Augustus, zijn vrouw

Livia, zijn kleinzonen Caius en Lucius, zijn jongere zuster Octavia, en die

van Marcellus. Aan Julia, zijn dochter, en aan haar dochter, Julia

de jongere, werd door een bepaling in Augustus’ testament het recht van

bijzetting in het mausoleum ontzegd. 

In de loop van de tijd werden diverse andere leden van het

Julisch/Claudische Huis in de omliggende gangen bijgezet.  

 

Het geheel was met een forse laag aarde bedekt tot de vorm van een

grafheuvel (tumulus) geheel beplant met altijd groene bomen en

struiken. Ter bekroning stond op de top een bronzen

standbeeld van Augustus.

 

In het jaar 13 na Chr. legde Augustus de laatste hand aan een uniek

geschrift dat tot doel had het nageslacht de officiële waarheid van zijn \

“Daden” te verkondigen en zich van onsterfelijkheid te verzekeren.

Daartoe waren vóór het mausoleum twee obelisken en twee bronzen

zuilen geplaatst met de tekst van zijn Res Gestae (Mijn Daden).

 

De tuinen aan de Via Flaminia (nu de Via del Corso) waarin het

mausoleum stond waren vrij toegankelijk opdat eenieder hiervan

kennis kon nemen. (zie, Strabo’s Geografie, boek v, hoofdstuk 3, 8)

 

Marcus Claudius Marcellus (42-23), zoon van C.Claudius Marcellus,

consul in 50 v. Chr. en van Octavia de jongere, de zuster van Augustus.                

L‘ année épigraphique (1928) #2 

 

Marcus Vipsanius Agrippa (63-12), echtgenoot van Julia, dochter van Augustus en Scribonia

ILS 129 ; ILS 130.

 

Octavia de jongere (70-11/9), dochter  van C.Octavius en Atia de oudere.  Zuster van Augustus.

L‘ année épigraphique (1928)#2

 

Nero Claudius Drusus de oudere (Germanicus) (38-9), jongste zoon van

Livia Drusilla en Ti.Claudius Nero.

Stiefzoon van Augustus.
 

Lucius Iulius Caesar (17 v.Chr.-2 na Chr.), zoon van Julia Aug.f.

en Marcus Agrippa.

Adoptiefzoon van Augustus. ILS 132 ; ILS 138 ; ILS 139
 

Caius Iulius Caesar (20 v.Chr.-4 na Chr.), zoon van Julia Aug.f.

en Marcus Agrippa. Adoptiefzoon van Augustus.

ILS 134; CIL.IX.5290 ; ILS 140
 

Imp.Caesar Augustus (63 v. Chr.-14 na Chr.), zoon van

Caius Octavius en Atia de oudere.

Kleinzoon van Julia de zuster van Iulius Caesar.

ILS 76-81; ILS 86; ILS 87; ILS 91-93; ILS 95; ILS 105; ILS 107; ILS 109.
 
C.Caesar Germanici Caesaris f. Hic crematus est. ILS 181.
 
Ti.Caesar Germanici Caesaris f. Hic crematus est. ILS 181a.
 
-- Caesar Germanici Caesaris f. Hic crematus est. ILS.181b.
 

Caius Iulius Germanicus Caesar (15 v.Chr.-19 na Chr.), zoon van Nero Claudius Drusus

en Agrippina de oudere, dochter van M.Agrippa.

ILS 179; ILS 180
 

Drusus Iulius Caesar (14 v. Chr.-23 na Chr.), zoon van Tiberius Claudius Nero Caesar

en Vipsania Agrippa, dochter van M.Agrippa

 

Livia Drusilla (58 v. Chr.-29 na Chr.), dochter van M.Livius Drusus Claudianus en Alfidia.

Echtgenote van Augustus.

ILS 124; ILS125; ILS 122; ILS 123.
 

Agrippina de oudere (14 v.Chr.-33 na Chr.), dochter van Marcus Agrippa  en Julia,

dochter van Augustus.

Acta Arvalium (no. 2029); ILS 179; ILS 180.
 

Nero Iulius Caesar (6-31), zoon van Germanicus

Iulius Caesar en Agrippina de oudere. ILS 183
 

Tiberius Caesar Augustus (42 v.Chr.-37 na Chr.), zoon van Ti.Claudius

Nero en Livia Drusilla. Stief- en adoptiefzoon van Augustus.

ILS 95; ILS 113; ILS 114; ILS 147; ILS 151; 153; ILS 160; ILS 164.
 

Julia Livilla (19-41), dochter van Germanicus Iulius Caesar en Agrippina de oudere

(zuster van Caligula) CIL. VI, 891

 

Caius Caesar Augustus (Caligula) (12-41), zoon van Germanicus

Iulius Caesar en Agrippina de oudere. ILS 189 ; ILS 193.

 

Ti.Claudius Caesar Augustus (10 v. Chr.-54 na Chr.), zoon van

Nero Claudius Drusus en van Antonia de jongere.

ILS 198; ILS 200 t/m 205; ILS 207-208; ILS 211; ILS 219.
 

Tiberius Claudius Caesar Britannicus (41-55), zoon van Claudius Augustus en Valeria Messalina.

Tacitus 13. 17, 1

 
Poppaea (31-65), dochter van T.Ollius en Poppaea Sabina. Echtgenote van Nero.
 

Nero (37-68), adoptiefzoon en opvolger van Claudius Augustus werd in 68 door de senaat tot staatsvijand verklaard, hij vluchtte en pleegde korte tijd later zelfmoord. Later werd hij bijgezet in de tombe van de Domitii op de Pinciaanse heuvel.

Nero’s opvolger Galba werd bijgezet in een tombe in zijn privé tuinen langs de Via Aurelia. De graftombe van diens opvolger Otho bevond zich te Brixellum. Vitellius, die Otho in de strijd om de troon versloeg, vond zijn graf in de Tiber.

Vespasianus werd bijgezet in het mausoleum van Augustus maar tijdens de regering van zijn jongste zoon Domitianus overgebracht naar de door hem gebouwde templum gentis Flaviae. Titus, de oudste zoon en opvolger van Vespasianus werd hier ook bijgezet. Later ook Domitianus.
 
Na de dood van Domitianus koos de senaat uit eigen kring een nieuwe keizer en wel M.Cocceius Nerva.
 

Imp.Marcus Cocceius Nerva Caesar Augustus (30/35-98), zoon van M.Cocceius Nerva en Sergia Plautilla.

(ILS 281) ILS 274; ILS 275; ILS 277; ILS 278.

 

Nerva’s adoptiefzoon en opvolger Traianus werd bijgezet in de naar hem genoemde zuil op het Forum van Traianus.

Zijn z.g. adoptiefzoon en opvolger Hadrianus liet aan de andere kant van de Tiber een groot mausoleum bouwen (tegenwoordig ook bekend als de Engelenburcht). Hij en volgende keizers werden hier bijgezet.

 

Julia Domna (?170 -217), dochter van Gaius Julius Bassianus. Echtgenote van Imp.Caesar L.Septimius Severus Augustus, die haar afstamming op de Julisch/Claudische familie terugvoerde.