VARIA
     
Adrogatio
De adoptie van een niet onder ouderlijk gezag staande persoon
 
     
Bijzettingen in het mausoleum van Augustus  
     
Bijzondere ambten  
     
Carcer Mamertina et Tullianum
De historische Mamertijnse gevangenis in Rome
 
     
Catullus
De gedichten van de eerste grote Romeinse lyricus
 
     
  Meer Catullus
Meer gedichten van de eerste grote Romeinse lyricus 
 
     
Cognomina
Romeinse bijnamen: familietak aanduiding binnen een gens
 
     
Curatores
Curatoren in Italië tijdens het Principaat
 
     
Cursus Honorum
De voorgeschreven loopbaan voor Romeinse burgers,
die een politieke carrière ambieerden
 
     
Decimus Magnus Ausonius
Epigram 20 plus Biografie
 
     
  De Dertig Pretendenten  
     
Elogium Polla
Stele in het stadje Polla
 
     
Familie Porcia  
     
Fasti triumphales
Lijst met triomfen van het Romeinse Rijk
 
     
Fratres Arvales
Lijst van het priestercollege van de akkerbroeders
 
     
Fulvia
De echtgenote van Marcus Antonius
 
     
Grafschrift M.Vibius Liberalis, cossuff.116  
     


Het Romeinse huwelijk  
  Hispania Citerioris en Hispania Ulterioris  
     
ILS, Inscriptiones Latinae Selectae-  geselecteerde Latijnse inscripties

ILS, Imperatores Galliarum

ILS, Praefecti Aegypti, annonae, vigilum

ILS, Praefecti praetorio

ILS, Tituli Procuratores praesides vel vice praesidum

ILS, Tituli virorum et mulierum ordinis senatorii

 
     
De veertien regio's van Rome
De administratieve stadshervormingen van Augustus

 
 
     
Latijnse gezegdes
Veel gebruikte Latijnse uitdrukkingen en spreuken met de Nederlandse vertaling.
 
 
     
Maten en gewichten, geld en rijkdom  
     
Muntmeesters
De Muntmeesters van de Romeinse Republiek
 
     
Nobilitas
De Romeinse aristocratie
 
     
Notitia Dignitatum (West)
Lijst met alle administratieve en bestuurlijke functies in het Romeinse Rijk
 
     
Ontdekking van Keizerlijke regalia  
     
Oud Latijn
Overblijfselen van het Oud Latijn
 
     
  Het Oud Romeins Alfabet
 
     
Plaatsnamen in Italia  
     
Provocatio en Appellatio
Beroep op bescherming
 
     
Publilius Syrus
Enige spreuken van deze Syrisch/ Latijns- talige dichter
 
     
Regio's van Italia  
     
Res Gestae Divi Augusti
Augustus' "Mijn Daden"
 
     
Romeinse feestdagen  
     
Romeinse goden en personificaties  
     
Romeinse militaire onderscheidingstekens  
     
De Romeinse naam (de tria nomina) en lijst met voornamen  
     
  Seneca: brieven aan Lucilius (selectie)  
     
Servilia  
     
Schema voor de overdracht van de macht  
     
Slavernij  
     
Stemdistricten van Italia: de 35 tribus  
     
Curatores Aquarum
De watervoorziening van Rome
 
     
Ostia
Havenstad van Rome
 
     
Titels, Rangen en Standen  
     
Vredesaltaar van Augustus