FASTI CENSORES
v.a. 509 v. Chr. (a.u.c. 245) tot 84 n. Chr. (a.u.c. 837)

De eerste twee censors, uitsluitend gekozen uit de patricische klasse,  traden aan in 443 v.Chr.

en assisteerden de consuls bij de volkstelling (census) die officieel elke vijf jaar plaatsvond
en eindigde met de rituele reiniging van de Staat. (lustrum)

Hun censorschap werd in 433 door een wet van de dictator Mam. Aemilius Mamercinus

tot achttien maanden teruggebracht.

Als één van de censors in functie overleed moest er, net als bij de consuls,

een ander in zijn plaats worden gekozen.

De inname van Rome door de Galliërs in 393 leidde tot de regel dat indien een censor stierf

gedurende zijn ambtsperiode de andere censor moest aftreden en twee nieuwe censors

dienden te worden gekozen.

Bij de constitutionele hervormingen van 360 werd bepaald dat één van de censors

plebeïsch diende te zijn.

Het duurde nog tot 351 voordat met C.Marcius Rutilus, de eerste plebeïsche dictator,

tevens de eerste plebeïsche censor aantrad.

In een wet van de dictator Q.Publilius Philo uit 339  werd bepaald dat één van de censors

noodzakelijkerwijze plebeïsch diende te zijn.

In 131 v.Chr. waren voor het eerst beide censors plebeïsch.

Censors werden gekozen in de comitia centuriata en door een lex centuriata in hun ambt bevestigd.

Daar zij niet in het bezit waren van het Imperium  hadden zij dus ook geen lictors;

wel waren zij gerechtigd tot het dragen van de purper-gerande toga.

Wanneer de tijd daar was hadden zij recht op een staatsbegrafenis (funus publicum)

die met veel pracht en praal werd voltrokken en waarvan de kosten werden voldaan

uit de senatoriale Aerarium Saturni.

 

De censors registreerden behalve de naam en leeftijd tevens het vermogen van de burgers

op grond waarvan belasting en o.a.klasse-indeling werd bepaald.

De 4e eeuwsche (tenminste 312 v.Chr.) Lex Ovinia maakte hen verantwoordelijk

voor de openbare moraal (regimen morum)

Zij konden, indien nodig, onwaardig bevonden leden
uit de senatorenstand en ridderklasse verwijderen en nieuwe benoemen.

De regimen morum hield o.a. tevens in: controle op de staatsbegroting
en het verifiëren van maten en gewichten. 

Met de geleidelijke toekenning van nieuwe belangrijke taken nam ook hun status, invloed,

macht en gezag toe en werd het censorschap uiteindelijk, op enkele uitzonderingen na,

alleen nog verleend aan voormalige consuls.

Dit ambt werd mogelijk in 82 door Sulla afgeschaft maar in 70 door Cn.Pompeius

en M.Licinius Crassus weer ingesteld.

Julius Caesar als praefectus morum schafte het in 46 weer af, waarop zijn adoptiefzoon

Augustus het in 28 weer invoerde maar er op toezag dat hij altijd één van de twee censors was

en dus altijd eventuele hem niet zinnende maatregelen  van zijn collega kon terugdraaien.

 

 
443 v. Chr. L.Papirius-.f.-.n.Mugillanus  
  cossuff. 444  RE 65-  
  L.Sempronius A.f.-.n.Atratinus  
  cossuff. 444  RE -25- .
Dit wordt betwijfeld door Mommsen, Belock en R.V.Cram.
Geaccepteerd door Leuze en Nilsson.
 
     
435 v. Chr. C.Furius -.f.-.n.Paculus Fusus  
  cos. 441  RE-78-  
  M.Geganius M.f.-.n.Macerinus  
  cos. 447  RE-4-  
     
430 v. Chr. L.Papirius  
  RE-13-  
  P.Pinarius  
  RE-5-  
     
418 v. Chr. L.Papirius L.f.-.n.Mugillanus  
  cos. 427  RE -cf.65-  
  Ignotus  
     
403 v. Chr. M.Furius L.f.Sp.n.Camillus  
  mil.trib.VI, 381   RE -44-  
  M.Postumius A.f.A.n.Albinus Regillensis  
  mil.trib. 426  RE -50-  
     
393 v. Chr. L.Papirius -.f.-n.Cursor  
  mil.trib. II, 385   RE -51-  
  C.Julius Sp.f.Vopiscus n.Iullus  
  mil.trib. II, 405   RE -295-
Overl. Suffectus.
 
     
  M.Cornelius P.f.M.n.Maluginensis  
  RE -248-  
  De inname van Rome gedurende dit lustrum leidde tot de regel
dat indien een censor stierf gedurende zijn ambtsperiode
de andere censor moest aftreden.
 
     
389 v. Chr. ?M.Furius (Fusus?)  
  mil.trib. 380 ?   RE -60-  
  ?L.Papirius (Mugillanus ?)  
  mil.trib. 380 ? -66,  RE -51-  
     
380 v. Chr. C.Sulpicius f.-n.Camerinus  
  mil.trib. 382  RE -29 cf.7-  
  Sp.Postumius f.-n.Albinus Regillensis  
  mil.trib. 394  RE -*14-  
     
378 v. Chr. Sp.Servilius f.-n.Priscus  
  RE -74-  
  Q.Cloelius f.-n.Siculus  
  RE -11-  
     
366 v. Chr. Postumius f.-n.Regillensis Albinus  
  RE -59-  
  C.Sulpicius M.f.Q.n.Peticus  
  cos. V, 351, mil.trib. 380  RE -83-  
     
363 v. Chr. M.Fabius K.f.M.n.Ambustus  
  mil.trib. II, 369   RE -43- .  
  L.Furius Sp.f.L.n.Medullinus  
  mil.trib. II, 370   RE -66-  
     
351 v. Chr. C.Marcius L.f.C.n.Rutilus  
 

cos. IV, 342  RE -97-
C.Marcius, de eerste plebesche dictator,

was ook de eerste plebesche censor.

 
  Gn.Manlius L.f.A.n.Capitolinus Imperiosus  
  cos. II, 357  RE 53-  
     
340 v. Chr. L.Cornelius P.f.-n.Scipio  
  cos. 350  RE -322-  
  P.Cornelius P.f.-n.Scipio  
 

Mag. Eq.350  RE -329- Broers!
Dit is zeer twijfelachtig daar er in 339 een wet van de

dictator Q.Publilius Q.f.Q.n.Philo  RE -*11- was gekomen die

bepaalde dat tenminste n van de censors plebesch moest zijn.

 
     
332 v. Chr. Q.Publilius Q.f.Q.n.Philo  
  cos.IV, 315  RE -11-  
  Sp.Postumius f.-n.Albinus Caudinus  
  cos. II, 321  
     
319 v. Chr. ?C.,Sulpicius Ser.f.Q.n.Longus  
  cos. III, 314  RE -75-  
  Ignotus  
  Deze traden waarschijnlijk af. Zie d.d. 318. (393?)  
     
318 v. Chr. L.Papirius L.f.M.n.Crassus  
  RE -46-  
  C.Maenius P.f.P.n.  
  RE 9-  
     
312 v. Chr. Ap.Claudius C.f.Ap.n.Caecus  
  cos. II, 296  RE -91-  
  C.Plautius C.f.C.n.Venox  
  RE -52-  
     
307 v. Chr. M.Valerius M.f.M.n.Maximus Corvinus  
  cos. II, 329  RE -244-  
  C.Junius C.f.C.n.Bubuleus Brutus  
  cos. III, 311  RE -62-  
     
304 v. Chr. Q.Fabius M.f.N.n.Maximus Rullianus  
  cos. V, 295  RE -114-  
  P.Decius P.f.Q.n.Mus  
  cos. IV, 295  RE -16-  
     
300 v. Chr. P.Sempronius P.f.C.n.Sophus  
  cos. 304  RE -85-  
  P.Sulpicius Ser.f.P.n.Saverrio  
  cos. 304  RE -97-  
     
294 v. Chr. P.Cornelius A.f.P.n.Arvina  
  cos. II, 288  RE -66-  
  C.Marcius C.f.L.n.Rutilus Censorinus  
  cos. 310  RE -98-  
     
289 v. Chr. ?Sp.Carvilius C.f.C.n.Maximus  
  cos. II, 272  RE -9-  
  ?Q.Fabius Q.f.M.n.Maximus Gurges  
  cos. 292  RE -112-  
     
283 v. Chr. Q.Caedicus Q.f.-n.Noctua  
  cos. 289  RE -10-  
  Ignotus  
     
280 v. Chr. ?L.Cornelius Gn.f.-n.Scipio Barbatus  
  cos. 298  RE -343-  
  Gn.Domitius Gn.f.Gn.n.Calvinus Maximus  
  cos. 283  RE -45-  
     
272 v. Chr. L? Papirius L.f.M.n.Praetextatus  
  RE -72-  
  M.Curius M.f.M.n.Dentatus  
  cos. III, 274  RE -9-  
     
269 v. Chr. ?Q.Marcius Q.f.Q.n.Philippus  
  cos. 281  RE -78-  
  L.Aemilius Q.f.Q.n.Barbula  
  cos. 281  RE -31-  
     
265 v. Chr. Gn.Cornelius P.f.Gn.n.Blasio  
  cos. II, 257  RE -73-  
  C.Marcius C.f.L.n.Rutilus Censorinus  
  cos. 310  RE -98-  
     
258 v. Chr. C.Duilius M.f.M.n  
  cos. 260  RE -3-  
  L.Cornelius L.f.Gn.n.Scipio  
  cos. 259  RE -323-  
     
253 v. Chr. D.Junius D.f.D.n.Pera  
  cos. 266  RE -124-  
  L.Postumius L.f.L.n.Megellus  
 

cos. 262  RE -56-
Megellus overleed in functie ; Junius Pera trad vervolgens af.

Zie d.d. 393.

 
     
252 v. Chr. M.Valerius M.f.M.n.Maximus Messalla  
  cos. 263  RE -247-  
  P.Sempronius P.f.P.n.Sophus  
  cos. 268  RE -86-  
     
247 v. Chr. A.Atilius A.f.C.n.Caiatinus  
  cos. II, 254  RE -36-  
  A.Manlius T.f.T.n.Torquatus Atticus  
  cos. 244  RE -87-  
     
241 v. Chr. C.Aurelius L.f.C.n.Cotta  
  cos. II, 248  RE -94-  
  M.Fabius M.f.M.n.Buteo  
  cos. 245  RE -53-  
     
236 v. Chr. L.Cornelius L.f.Ti.n.Lentulus Caudinus  
  cos. 237  RE -211-  
  Q.Lutatius C.f.C.n.Certo  
  cos. 241  RE -13-  
     
234 v. Chr. C.Atilius A.f.A.n.Bulbus  
  cos. II, 235  RE -33-  
  A.Postumius A.f.L.n.Albinus  
  cos. 242  RE -30-  
     
231 v. Chr. T.Manlius T.f.T.n.Torquatus  
  cos. II, 224  RE -82-  
  Q.Fulvius M.f.Q.n.Flaccus  
  cos. IV, 209  RE -59-
Beiden traden af wegens een verkiezings fout.
 
     
230 v. Chr. Q.Fabius Q.f.Q.n.Maximus Verrucosus  
  cos. 233  RE -116-  
  M.Sempronius C.f.M.n.Tuditanus  
  cos. 240  RE -93-  
     
225 v. Chr. C.Claudius Ap.f.C.n.Centho  
  cos.240  RE -104-  
  M.Junius D.f.D.n.Pera  
  cos. 230  RE -126-  
     
220 v. Chr. L.Aemilius Q.f.Gn.n.Papus  
  cos. 225  RE -108-  
  C.Flaminius C.f.L.n.  
  cos. II, 217  RE -2-  
     
214 v. Chr. M.Atilius M.f.M.n.Regulus  
  cos. II, 217  RE -52-  
  P.Furius Sp.f.M.n.Philus  
  cos. 223  RE -80-  
     
210 v. Chr. L.Veturius L.f.Post.n.Philo  
  cos. 220  RE -19- .  
  P.Licinius P.f.P.n.Crassus Divus  
 

cos. 205  RE -69-
Veturius Philo overleed in functie; Licinius Crassus trad af.

Zie d.d. 393.

 
     
209 v. Chr. P.Sempronius C.f.C.n.Tuditanus  
  cos. 204  RE -96-  
  M.Cornelius M.f.M.n.Cethegus  
  cos. 204  RE -92-  
     
204 v. Chr. M.Livius M.f.M.n.Salinator  
  cos. II, 207  RE -33-  
  C.Claudius Ti.f.Ti.n.Nero  
  cos. 207  RE -246-  
     
199 v. Chr. P.Cornelius P.f.L.n.Scipio Africanus  
  cos. II, 194  RE -336-  
  P.Aelius Q.f.P.n.Paetus  
  cos. 201  RE -101-  
     
194 v. Chr. Sex.Aelius Q.f.P.n.Paetus Catus  
  cos. 198  RE -101-  
  C.Cornelius L.f.M.n.Cethegus  
  cos. 197  RE -88-  
     
189 v. Chr. T.Quinctius T.f.L.n.Flamininus  
  cos. 198  RE -45-  
  M.Claudius M.f.M.n.Marcellus  
  cos. 196 -222-  
     
184 v. Chr. L.Valerius P.f.L.n.Flaccus  
  cos. 195  RE -173-  
  M.Porcius M.f.Cato  
  cos. 195  RE -9-  
     
179 v. Chr. M.Aemilius M.f.M.n.Lepidus  
  cos. II, 175  RE -68-  
  M.Fulvius M.f.Ser.n.Nobilior  
  cos. 189  RE -91-  
     
174 v. Chr. Q.Fulvius Q.f.M.n.Flaccus  
  cos. 179  RE -61-  
  A.Postumius A.f.A.n.Albinus Luscus  
  cos. 180  RE -46-  
     
169 v. Chr. C.Claudius Ap.f.P.n.Pulcher  
  cos. 177  RE -300-  
  Ti.Sempronius P.f.Ti.n.Gracchus  
  cos. II, 163  RE -53-  
     
164 v. Chr. L.Aemilius L.f.M.n.Paullus  
  cos. II, 168   RE -114-  
  Q.Marcius L.f.Q.n.Philippus  
  cos. II, 169  RE -79-  
     
159 v. Chr. P.Cornelius P.f.Gn.n.Scipio Nasica Corculum  
  cos.162  RE -353-  
     
154 v. Chr. M.Valerius M.f.M.n.Messalla  
  cos. 161  RE -253-  
  C.Cassius C.f.C.n.Longinus  
  cos. 171 -55-  
     
147 v. Chr. L.Cornelius Gn.f.L.n.Lentulus Lupus  
  cos. 156  RE -224-  
  L.Marcius C.f.C.n.Censorinus  
  cos. 149  RE -46-  
     
142 v. Chr. P.Cornelius P.f.P.n.Scipio Africanus Aemilianus  
  cos. II, 134  RE -135-  
  L.Mummius L.f.L.n.Achaicus  
  cos. 146  RE -7a-  
     
136 v. Chr. Ap.Claudius C.f.Ap.n.Pulcher  
  cos. 143  RE -295-  
  Q.Fulvius M.f.M.n.Nobilior  
  cos. 153  RE -95-  
     
131 v. Chr. Q.Caecilius Q.f.L.n.Metellus Macedonicus  
  cos. 143  RE -94-  
  Q.Pompeius A.f.-.n.  
  cos. 141  RE -12-
Voor de eerste keer beiden censors plebesch!
 
     
125 v. Chr. Gn.Servilius Gn.f.Gn.n.Caepio  
  cos. 144  RE -46-  
  L.Cassius f.-n.Longinus Ravilla  
  cos. 127  RE -72-  
     
120 v. Chr. Q.Caecilius Q.f.Q.n.Metellus Baliaricus  
  cos. 123  RE -82-  
  L.Calpurnius L.f.C.n.Piso Frugi  
  cos. 133  RE -96-  
     
115 v. Chr. Gn.Domitius Gn.f.Gn.n.Ahenobarbus  
  cos. 122  RE -20-  
  L.Caecilius Q.f.Q.n.Metellus Diadematus  
 

cos. 117  RE -93-
Vlg. Syme : C.Caecilius Q.f.Q.n.Metellus Caprarius, cos. 113 

RE -84-

 
     
109 v. Chr. M.Aemilius M.f.L.n.Scaurus  
  cos. 115  RE -140-  
  M.Livius C.f.M.Aemiliani n.Drusus  
 

cos. 112  RE -17-
Livius overleed in functie ; Scaurus gedwongen tot aftreden.

Zie d.d. 393.

 
     
108 v. Chr. Q.Fabius Q.Serviliani f.Q.n.Maximus Eburnus  
  cos. 116  RE -111-  
  C.Licinius P.f.-n.Getha  
  cos. 116  RE -88-  
     
102 v. Chr. Q.Caecilius L.f.Q.n.Metellus Numidicus  
  cos. 109  RE -97-  
  Q.Caecilius Q.f.Q.n.Metellus Caprarius  
 

cos. 113  RE -84-
Vlg.Syme: L.Caecilius Q.f.Q.n.Metellus Diadematus, cos. 117 

RE -93-

 
     
97 v. Chr. L.Valerius L.f.L.n.Flaccus  
  cos. 100  RE -176-  
  M.Antonius M.f.M.n.Orator  
  cos. 99  RE -28-  
     
92 v. Chr. Gn.Domitius Gn.f.Gn.n.Ahenobarbus  
  cos. 96  RE -21-  
  L.Licinius L.f.C.n.Crassus  
  cos. 95  RE -55-  
     
89 v. Chr. P.Licinius M.f.P.n.Crassus  
  cos. 97  RE -61-  
  L.Julius L.f.Sex.n.Caesar  
  cos. 90  RE -142-  
     
86 v. Chr. L.Marcius Q.f.Q.n.Philippus  
  cos. 91  RE -75-  
  M.Perperna M.f.M.n  
  cos. 92  RE -5-  
     
  Geen censors tot het jaar 70 v.Chr.
(Waar in L.Cornelius Sulla het ambt weer deed herleven.)
 
     
70 v. Chr. Gn.Cornelius Gn.f.-n.Lentulus Clodianus  
  cos. 79  RE -216-  
  L.Gellius L.f.L.n.Poplicola (Publicola)  
 

cos. 72  RE -17-
Deze verwijderde 64 senatoren uit de Senaat waaronder:

C.Antomius, cos. 63 en Lentulus Sura, cos. 71

 
     
65 v. Chr. Q.Lutatius Q.f.Q.n.Catulus  
  cos. 78  RE -8-  
  M.Licinius P.f.M.n.Crassus  
  cos. II, 55  RE -68-
Beiden traden af.
 
     
64 v. Chr. L.Aurelius M.f.-n.Cotta  
  cos. 65  RE -102-  
  Ignotus  
     
61 v. Chr. L.Julius L.f.L.n.Caesar  
  cos. 64  RE -143-  
     
55 v. Chr. M.Valerius M.f.M.n.Messalla Niger  
  cos. 61  RE -266-  
  P.Servilius C.f.M.n.Vatia Isauricus  
  cos. 79  RE -93-  
     
50 v. Chr. Ap.Claudius Ap.f.Ap.n.Pulcher  
  cos. 54  RE -297-  
  L.Calpurnius L.f.L.n.Piso Caesoninus  
  cos. 58  RE -90-  
     
42 v. Chr. C.Antonius M.f.M.n.  
  cos. 63  RE -19-  
  P.Sulpicius P.f.-n.Rufus  
  praetor 48  RE -93-
Beiden traden af.
Vlg.Syme waren er geen censors tussen 50 en 22 v.Chr.!!
 
     
28 v. Chr. Imp.Caesar  
  RE -132-  
  M.Vipsanius L.f.Agrippa  
  RE -2-  
     
22 v. Chr. Paullus Aemilius L.f.M.n.Lepidus  
  cossuff. 34  RE -82-  
  L.Munatius L.f.L.n.Plancus  
 

cos. 42  RE -30-
(Suet. Clauds.16. verder bekleedde hij het ambt van censor,
dat in onbruik geraakt was sinds het voor het laatst door

Plancus en Paulus was vervuld 70 jaar eerder (22 v.Chr.),

maar ook in deze functie ).

 
     
8 v. Chr. Imp.Caesar Augustus  
  censor II,  RE -132-
Krachtens consulari cum Imperio.
 
     
14 n. Chr. Imp.Caesar Augustus  
  censor III,  RE -132-
Ti.Julius Aug.f.Divi n.Caesar
cos. II, 7 v.Chr.   RE -154-
Krachtens consulari cum Imperio.
 
     
47 T.Claudius Drusi f.Ti.n.Caesar Augustus Germanicus (Claudius)  
  L.Vitellius P.f.-n.  
  cos. III, 47  RE -7c-  
     
73 T.Flavius T.f.T.n.Vespasianus Caesar Augustus  
  RE -206-  
  T.Flavius Aug.f.T.n.Vespasianus Caesar  
  RE -207-  
     
84 Imp.Caesar Domitianus Augustus  
  cos. X, 84
Censor perpetuus eind 85 96.
 
     
Volgens de Aemiliaanse wet van 434 v.Chr. (Livius IV.XXIV,5, cf. IX.XXXIII,3ff.)
mochten censors gedurende anderhalf jaar hun functie uitoefenen;
of gedurende drie jaren daar dit de termijn is gedurende welke censors gezag hadden
over contracten en herstel werkzaamheden volgens Livius XLV.XV,9.
(Zie Livius vol. XIII. Bk.XLIII.XIV, noot 1, pag.50)